Praktijk normaal geopend, met inachtneming COVID regels. Lees de Corona-update

Algemene voorwaarden

Rechten en plichten volgens WGBO

Hieronder volgt in het kort een samenvatting van de rechten en plichten zoals deze in de modelregeling zijn vastgelegd.

 1. De patiënt heeft, binnen de beperkingen van de organisatorische en wettelijke kaders, recht op vrije keuze voor een fysiotherapeut.
 2. De patiënt moet op zodanige wijze informatie ontvangen over de door de fysiotherapeut te geven hulp dat hij in staat is tot het geven van een toestemming voor deze hulp.
 3. Daartegenover staat dat de patiënt alle inlichtingen en medewerking moet geven die nodig zijn om een goede zorg te kunnen verlenen.
 4. De fysiotherapeut dient goede kwaliteit van zorg te verlenen.
 5. Fysiotherapeut en patiënt streven samen naar beheersing van kosten.
 6. Geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer zijn wederzijds belangrijk.
 7. De patiënt heeft altijd recht op informatie en het inzien en ontvangen van een geschrift van gegevens over hem. Voor het maken van een afschrift kunnen kosten in rekening gebracht worden.
 8. Het doorgeven van gegevens over de patiënt aan derden kan niet gebeuren zonder toestemming van de patiënt.
 9. Voor beslissingen over zorg aan minderjarigen en patiënten die hun eigen belangen niet kunnen behartigen gelden aparte regels.
 10. De fysiotherapeut moet steeds duidelijkheid geven over zijn praktijkorganisatie.
 11. De fysiotherapeut moet een juiste declaratie geven die (indien van toepassing) door de patiënt binnen 30 dagen wordt betaald.
 12. Met klachten over behandeling of bejegening wendt de patiënt zich in eerste instantie tot de fysiotherapeut. Deze zorgt voor een goede regeling voor de opvang van klachten.