Praktijk normaal geopend, met inachtneming COVID regels. Lees de Corona-update

Over de praktijk

Het ontstaan

In de jaren 70 werd, destijds in een zogenaamde hobbykamer woning, in de nieuwbouwwijk Stroinkslanden een fysiotherapie praktijk ondergebracht. Al snel behoorde deze praktijk samen met een aantal huisartsen tot de basiszorg voorziening van de wijk en groeide snel uit haar jasje.

Na vijf jaren in een noodvoorziening bij het winkelcentrum praktijk te hebben gevoerd werd in oktober 1985 het huidige praktijkpand opgeleverd. Modern toentertijd met grote behandelkamers, grote en hoge oefenzaal, luisterdichte ruimtes om ieders privacy te kunnen garanderen, nu met gemak nog aan alle eisen van de tijd te kunnen voldoen.

Hoogwaardige zorg

Samen met de drie huisartsen, tandarts en apotheek is de wijk Stroinkslanden voorzien van uitstekende 1e lijn zorg. Goede contacten onderling als ook naar de 2e lijn (ziekenhuis) borgen op het allerhoogste niveau adequate en doelmatige zorg voor de wijk en vaak ook ruim daar buiten.

Fysiotherapie Stroinkslanden is in de wijk en in Enschede uitgegroeid tot een begrip, staande voor kwalitatief hoogwaardige zorg met een menselijke maat, goed bereikbaar met auto, openbaar vervoer, maar ook telefonisch, per e-mail, zelfs persoonlijk aan onze ontvangst balie. Samen met zes fysiotherapeuten, een Podologe, Logopediste en een Medisch Pedicure, biedt Fysiotherapie Stroinkslanden meerdere vormen van zorg onder één dak, samen een sterk team.

Medewerkers

 • Matthieu Jansen
  Manueel Therapie, COPD netwerk, Schouder netwerk, Sport Fysiotherapie, Golf-fysiotherapeut (BIG Registratienummer: 59034006404)
 • Maaike Kodde
  Fysiotherapeut, Kinderfysiotherapeut (BIG Registratienummer: 39050023504)
 • Robert Morsink
  Manueel Therapie, COPD netwerk, Schouder netwerk, Sport Fysiotherapie, Vaat/Etalagebenen Therapeut (BIG Registratienummer: 39034522004)
 • Heidi Smedinga
  Oncologie/Oedeem Fysiotherapie (BIG Registratienummer: 19054194504)

Behandelingen

Binnen de fysiotherapie bieden we alle reguliere therapieën en bijna alle specialisaties, met nadruk aandacht voor Kinderfysiotherapie, Manuele Therapie, Oedeem/Oncologie, COPD netwerk, Schoudernetwerk, Sport en Golf fysiotherapie.

Wij zijn als team van mening iedereen met klachten aan het houding-en beweging apparaat van dienst te kunnen zijn, schroom niet bij acute of chronische onbegrepen klachten contact met ons op te nemen. U bent altijd van harte welkom! Samen werken aan herstel!

Uw eerste afspraak

Uw fysiotherapeut zal bij de eerste afspraak u een aantal vragen stellen betreffende uw klachten, tevens zullen er testen worden afgenomen, het zogenaamde functie onderzoek. Dit alles om een zorgvuldige fysiotherapeutisch diagnose te kunnen stellen. Hier wordt een behandelplan aan gekoppeld dat met u uitgebreid wordt besproken.

De fysiotherapeutische behandeling is altijd een tweerichtingsverkeer, u verwacht iets van uw therapeut, de therapeut iets van u. Hierbij is begeleiding en voorlichting/advies, door uw therapeut, tijdens uw revalidatie/herstel proces essentieel. Waar nodig zal uw therapeut ook oefeningen voorschrijven, dit alles om uw herstel, binnen de natuurlijke grenzen, zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Tijdens de eerste afspraak zijn wij wettelijk verplicht u te identificeren, neemt u daarom altijd een geldig identificatiebewijs mee.

Vergoedingen

Vaak wordt een behandeling voor fysiotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekering. Deze vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de polis zoals door u bij uw zorgverzekeraar is afgesloten. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Niet iedereen mag zich dus zomaar fysiotherapeut noemen. Allereerst moet hij of zij ingeschreven staan in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Alleen wanneer een fysiotherapeut aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan hij worden opgenomen in het Centraal Kwaliteits Registervan het KNGF. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen.

Fysiotherapeuten proberen zo veel mogelijk in te spelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij en leveren dan ook een positieve bijdrage aan het terugdringen van ziekteverzuim. Wij helpen u graag uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden. Wij zijn graag ook uw specialist in beweging!

BIG-register

Alle fysiotherapeuten van Fysiotherapie Stroinkslanden staan geregistreerd in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg; de Wet BIG), alleen hierin geregistreerden mogen de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid als ook de wettelijke bevoegdheid als beroepsbeoefenaar is hiermede voor iedereen transparant en toetsbaar. Het BIG register is te raadplegen middels www.big-register.nl.

Centraal Kwaliteitsregister

Tevens zijn alle bij Fysiotherapie Stroinkslanden werkzame fysiotherapeuten geregistreerd bij het CKR (Centraal Kwaliteitsregister). In het CKR van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) zijn alle therapeuten opgenomen die voldoen aan de door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen. Het CKR is in te zien via www.defysiotherapeut.com.